Pappelspanplatten

Pop Aria - Ultraleicht 100% Pappel

Format: 2800x2070mm

Stärken: 8-25 mm

Verleimung: P2, E05

Pop Fuoco - Schwer Entflammbar Bs2-d0

Format: 2800x2070mm 

Stärken: 18 und 19 mm

Verleimung: CARB EPA

Aria Portofino - Pappel Mix

Format: 2800x2070mm

Stärken: 16, 18, 19, 22, 25 mm

Verleimung: P2, E05

Portofino Idro - Pappel Mix feuchtraumbeständig

Format: 2800x2070mm

Stärken: 18 und 19 mm

Verleimung: V100, CARB EPA